Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Herb Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” ustanowiono w 1993 r. i w 2004 r. powiększono do obszaru 120,0 km2. Otacza go strefa ochronna (czyli otulina) obejmująca 109,7 km2. Położony jest na północny wschód od Poznania, na styku powiatów poznańskiego, gnieźnieńskiego i wągrowieckiego. Park spełnia ważną rolę – część jego powierzchni zarządzana jest przez Leśny Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Poznaniu, która ma tu swoje placówki naukowo-dydaktyczne. W Zielonce godne zwiedzenia jest arboretum Akademii Rolniczej.

Park chroni największy naturalny kompleks leśny środkowej Wielkopolski o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i naukowo-dydaktycznych. Rzeźba powierzchni Parku, ukształtowana w okresie lodowcowym, jest bardzo urozmaicona. Wytworzyły się w tym okresie strefy pagórków oraz rynien polodowcowych z licznymi jeziorami. Najdłuższa z rynien ciągnie się od Murowanej Gośliny do Pobiedzisk, a uroku dodaje jej 14 jezior. Charakterystycznymi formami terenu jest rozległa, zalesiona wysoczyzna sandrowa, położona na wysokości ok. 100 m n.p.m., oraz pasmo wzgórz morenowych z najwyższym wzniesieniem – Dziewiczą Górą (143 m n.p.m.), na której znajduje się punkt widokowy.

Cechą charakterystyczną jest bardzo wysoki udział terenów leśnych, zajmujących 78% powierzchni Parku (ewenementem jest istnienie tak wielkiego kompleksu leśnego w pobliżu dużej aglomeracji, jaką jest Poznań). Słabe gleby tego terenu porastają lasy zaliczone do 12 typów siedliskowych, od borów sosnowych do lasów mieszanych. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Parku obejmuje pięć rezerwatów: trzy z nich chronią rzadkie gatunki roślin („Żywiec Dziewięciolistny”, „Jezioro Czarne”, „Jezioro Pławno”), a dwa pozostałe – zbiorowiska leśne („Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej”, „Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”).

Z rzadkich gatunków roślin można wymienić: brekinię, lilię złotogłów, orlika pospolitego, wawrzynka wilczełyko, rosiczki – okrągłolistną i długolistną, kłoć wiechowatą, a zwłaszcza żywca dziewięciolistnego – górską roślinę regla dolnego, która zajmuje tutaj stanowisko najdalej w Polsce wysunięte na północ. Również fauna Parku jest interesująca i składają się na nią takie gatunki, jak: jeleń, sarna, dzik, borsuk, lis, zając, bóbr, wydra, bocian, żuraw, ptaki drapieżne.

Atrakcyjność Parku podnoszą liczne ślady dawnego osadnictwa oraz pięć doskonale widocznych historycznych traktów puszczańskich, które krzyżują się koło wsi Zielonka. W samej wsi warto zwrócić uwagę na Arboretum Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dostępne przez cały rok.  Przez Park prowadzi również Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Wędrując nim można zwiedzić min. kościółki w Kiszkowie, Kicinie, Łagiewnikach Kościelnych, Sławnie, Skokach, Uzarzewie czy Wierzenicy.

Przez Puszczę Zielonka przebiegają liczne szlaki rowerowe.

Więcej:
http://www.zpkww.pl/

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (1)

E.S............z

2016-05-25 03:35:22

Piękno krajobrazu środkowej Wielkopolski-Parku Krajobrazowego"Puszcza Zielonka"podziwiali uczniowie i nauczyciele szkół kaliskich biorących udział w programie "Natura 2000"..Pan i pani- leśniczy dzik Rio z filmiku,,dąb-pomnik przyrody,uroczyska,jeziora ,rzeczka Trojanka,oznaczenia szlaków turystycznych,arboretum,żaby,grążele,ptasie chóry,majowe słonce i bociany na całej trasie.To kolejna lekcja...dzieci dzieliły się wrażeniami przez telefony z rodzinką.Piękno w krajobrazie "małych ojczyzn"to najpiękniejsza lekcja.

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie