Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Poznański BAZAR

Herb Poznański BAZAR

POZNAŃ

Miasto położone nad rzeką Wartą. Stolica Wielkopolski, województwa wielkopolskiego i archidiecezji poznańskiej. Ważny punkt na Szlaku Piastowskim.

Działacze pracy organicznej postanowili do czasu zaistnienia korzystnych warunków do wygrania powstania zająć się wewnętrznym umacnianiem środowisk polskich. Należało dążyć do stworzenia struktur skutecznie konkurujących z machiną zaborcy, utrwalić polską świadomość narodową, walczyć o zachowanie odrębności polskiej kultury, języka, wzmocnić region gospodarczo.

Jedną z form realizacji tego kierunku było tworzenie sieci banków ludowych, związków i stowarzyszeń gospodarczych, kulturalnych, kółek rolniczych itd.
Nasilenie tej działalności nastąpiło ok. 1838 r., gdy w rodzinne strony powrócił dr Karol Marcinkowski, zasłużony lekarz i działacz społeczny. W tym roku właśnie założył Spółkę Bazarową, która miała za cel budowę w Poznaniu gmachu „Bazaru” – swoistego nieformalnego kręgu towarzysko-gospodarczego, wymieniającego na owym „bazarze” doświadczenia, wiedzę, krzewiącego tradycje narodowe.

Zamiar ten zrealizowano w 1841 r. Budynek, powstały przy ul. Nowej (dziś ul. Paderewskiego), spełniał wielorakie zadania. Był centralnym ośrodkiem polskiego życia społeczno-gospodarczego i towarzyskiego w regionie, a jednocześnie spełniał funkcję hotelu, w którym mogli zatrzymywać się goście.

Na parterze ulokowano sklepy polskich kupców (wśród nich sklep wyrobów żelaznych, prowadzony przez Hipolita Cegielskiego, w przyszłości założyciela słynnych zakładów).

Z czasem „Bazar” stał się najważniejszym ośrodkiem polskim w zaborze pruskim, wręcz miejscem symbolicznym, owianym tradycją. Tu zatrzymywali się czołowi działacze polscy i ludzie kultury, tutaj w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego w grudniu 1918 r. zamieszkał Ignacy Jan Paderewski. Podobną rolę hotel zachował w okresie międzywojennym. Dziś gmach ten uchodzi za najstarszy czynny w tym samym miejscu hotel w Europie. Nadal istnieje też założona jeszcze przez Marcinkowskiego Spółka Bazarowa.

BAZAR Poznański S.A.
ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
tel. 61 851 80 00

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie