Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Rezerwat krajobrazowy Meteoryt Morasko

las liściasty, zbiornik wodny w zagłębieniu krateru po upadku meteorytu

POZNAŃ

Miasto położone nad rzeką Wartą. Stolica Wielkopolski, województwa wielkopolskiego i archidiecezji poznańskiej. Ważny punkt na Szlaku Piastowskim.

Meteoryt Morasko”, rezerwat krajobrazowy o powierzchni 54,54 ha, utworzony w 1976 r., leży w granicach Poznania,  na jego północnym skraju. (przy granicy z gminą Suchy Las). Obejmuje otoczenie Góry Moraskiej, najwyższego wzniesienia w okolicach Poznania (153,75 m n.p.m.), będącego fragmentem równoleżnikowego pasa wzgórz moreny czołowej, oznaczającej zasięg tzw. fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia.

Rezerwat stanowi wielką atrakcję krajoznawczą, a najlepiej go zwiedzać po wytyczonej tu ścieżce dydaktycznej i korzystać z objaśnień umieszczonych na tablicach informacyjnych.

Na północnym stoku Góry Moraskiej znajduje się bowiem miejsce, gdzie przed ok. 5 tys. lat spadł deszcz meteorytów. Do dziś zachowało się po nich siedem kraterów (najokazalszy ma 100 m średnicy i 13 m głębokości); sześć z nich przybrało postać niewielkich bezodpływowych oczek wypełnionych wodą. W 1914 r. odnaleziono tu dużą bryłę meteorytu o masie 77,5 kg. W Europie znane są jeszcze tylko dwa miejsca, w których występują kratery o podobnym wieku i gdzie spadły meteoryty mające taki sam skład chemiczny.

Prawie cały teren rezerwatu pokryty jest lasem, zróżnicowanym w zależności od podłoża, na którym występuje. Żyzne siedliska zajmuje las dębowo-grabowy, a nad brzegami zbiorników wodnych niewielkie powierzchnie porastają bagienne lasy olszowe. Występują tu również drzewostany sosnowe sztucznego pochodzenia, o czym świadczy jednolity wiek sosen (ok. 110 lat). Flora rezerwatu jest bardzo bogata. Liczy ona m.in. 82 gatunki mchów, w większości rzadkich na terenie Polski, oraz 440 gatunków roślin naczyniowych, wśród których są także gatunki rzadkie i chronione. Stwierdzono też występowanie tutaj 200 gatunków grzybów kapeluszowych. Można tu spotkać również wiele gatunków zwierząt.

Z ptaków są to m.in.: kowalik, pełzacz leśny, muchołówka żałobna, dzięcioł czarny, kaczka krzyżówka, łyska, a z płazów: grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, traszki grzebieniasta i zwyczajna, żaby trawna i wodna. Liczne są także owady, skupiające się głównie w pobliżu jeziorek – zwłaszcza ważki, jak również owady wodne. Obfitujące w dziuple pnie starych drzew zasiedlane są przez sześć gatunków nietoperzy. Swoją ostoję mają tu również duże ssaki: sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki, a nawet borsuki.

W 2003 r. na skraju rezerwatu odsłonięto kamień upamiętniający Franciszka Jaśkowiaka (1903-83), krajoznawcę i działacza ochrony przyrody.

Rezerwat znajduje się w północnej części Poznania (dojazd ul. Meteorytową). Przechodzi przez niego żółty szlak turystyczny z Piątkowa do Naramowic.

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (1)

:-)

2013-05-27 07:06:17

Polecam film o rezerwacie - https://www.youtube.com/watch?v=Gz4ERHLDnzM

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie