Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Rogaliński Park Krajobrazowy

Rogaliński Park Krajobrazowy

Rogaliński Park Krajobrazowy utworzono w 1997 r. Zajmuje powierzchnię 127,5 km2 i leży w dolinie Warty na południe od Poznania, między Puszczykowem, Mosiną i Śremem (pogranicze powiatów poznańskiego i śremskiego).

Park powstał dla ochrony jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych rosnących w dolinie Warty oraz dla zachowania walorów krajobrazowych i historyczno-kulturowych tej doliny. Na terasie zalewowej, którą zajmują wypasane łąki, rosną w krajobrazie pastwiskowo-łąkowym słynne dęby rogalińskie, będące dużą atrakcją florystyczną. Ewidencja obejmuje 1453 egzemplarze dębów, z których 860 uznanych zostało za pomniki przyrody. Najbardziej znane z nich rosną w parku pałacowym. Z dębami rogalińskimi związana jest obecność kozioroga dębosza, chronionego owada z rodziny kózkowatych, którego larwy drążą w drewnie dębów głębokie korytarze i przyczyniają się do zamierania drzew.

Na terenie Parku występuje wiele rzadkich, ginących i chronionych gatunków roślin. W starorzeczach Warty rosną obficie grążel żółty i grzybienie białe, na łąkach – nasięźrzał pospolity i storczyk kukawka, w zaroślach – pierwiosnka lekarska, podkolan biały i kosaciec syberyjski, w miejscach zatorfionych – owadożerne rosiczki, a w lasach – paprotka zwyczajna, lilia złotogłów, konwalia majowa i goździk siny.

Różnorodność siedlisk odzwierciedla bardzo zróżnicowana fauna Parku. W lasach, które zajmują prawie połowę powierzchni Parku, żyją duże ssaki łowne – jelenie, sarny i dziki, w Warcie i jej starorzeczach można spotkać wydry i bobry. Występują też gady – jaszczurka zwinka oraz żmija zygzakowata. Najliczniej reprezentowane są jednak ptaki (220 gatunków), z których wiele gnieździ się na terenie Parku, m.in.: żurawie, sójki, wilgi, krogulce, myszołowy, kanie, dzięcioły, słowiki. Na terenie Parku istnieją dwa rezerwaty: „Krajkowo” i „Goździk Siny w Grzybnie”, chroniące tereny najcenniejsze przyrodniczo.

Park ma również liczne wartości historyczne i pamiątkowe, z których najwyższy walor reprezentuje założenie pałacowo-parkowe w Rogalinie.

Więcej:
http://www.zpkww.pl/

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie