Natura 2000

dział: Architektura
komentarze: 0


Diabelskie Pustacie  (powierzchnia 3232 ha) to obszar obejmujący tereny dawnego poligonu "Borne-Sulinowo", z rozległymi przestrzeniami bezleśnymi, pokrytymi wrzosowiskami oraz przylegającą do niego rynnę rzeki Płytnicy z eutroficznymi jeziorami Przelęg i Kniewo. W rynnie rzeki jest wiele zagłębień wytopiskowych,   wypełnionych złożami torfu. Na tutejszych torfowiskach rosną m.in. mszary (turzycy dzióbkowatej, wełnianki wąskolistnej, kępowy z żurawiną błotną, wełnianki pochwowatej, mszar z bobrkiem ze stanowiskami rosiczki okrągłolistnej, mszar z sitem). Wystepuje tu także turzyca nitkowata oraz młody bór bagienny.
Dolina Płytnicy jest Obszarem Chronionego Krajobrazu.    

Dolina Noteci  (powierzchnia 50.532 ha)  Ostoja obejmuje fragment doliny Noteci między Wieleniem a Bydgoszczą. Liczne są tu torfowiska niskie, z fragmentami zalewowych łąk i trzcinowisk oraz z enklawami zakrzewień i zadrzewień, a także intensywnie użytkowanymi łąkami. Okolice Goraja, Pianówki, Góry oraz Ślesina porastają buczyny i dąbrowy, w tym m. in. dąbrowy ciepłolubnej. Teren, poprzecinany kanałami i rowami odwadniającymi, pełen jest starorzeczy.
Ostoja w większości leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci (13.100 ha). Na terenie tym znajdują się  4 rezerwaty: Czapliniec Kuźnicki (5,45 ha), Łąki Ślesińskie (42 ha), Kruszyn (73 ha) oraz Skarpy Ślesińskie (14 ha).

Dolina Piławy  (powierzchnia 2187,4 ha). Ostoja obejmuje fragment terenu dawnego poligonu w Bornem-Sulinowie oraz dolinę rzeki Pilawy na odcinku tzw. Zalewów Nadarzyckich czyli sztucznych rozlewisk utworzonych przed II wojną światową jako część linii umocnień Wału Pomorskiego. To rejon bardzo malowniczy, z doskonale zachowanymi torfowiskami oraz jeziorami wypełniającymi głębokie kotliny. Największe z nich to jeziora: Generalskie, Brzeźno, Kowal, Dudylany (zwane też Lipowym), Bagienne i Bobrowe. W bunkrach pozostałych po umocnieniach Wału Pomorskiego zimują nietoperze.   
Ostoja znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Piławy”.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie