Natura 2000

dział: Architektura
komentarze: 0


Jezioro Brenno  (powierzchnia 79,5 ha) Ostoja obejmuje eutroficzne jezioro Brenno (powiat leszczyński, gmina Wijewo) wraz z pasem otaczających go łąk i pastwisk. Malowniczy obszar nie jest chroniony.

Jezioro Gopło  (powierzchnia 13.459,4 ha). Ostoja obejmuje jezioro Gopło (2154 ha) i system jezior Skulskich wraz z otoczeniem oraz rozległe lasy leżące na zachód od Gopła. Bogato rozwinięta linia brzegowa Gopła, liczne wysepki oraz płaskie brzegi sprzyjają rozwojowi rozległych szuwarów, łąk oraz wilgotnych lasów łęgowych, które są najcennniejszym elementem szaty roślinnej północnego Nadgopla. W tym rejonie  przeważają pola uprawne i łąki.
W części południowej ostoi rzeźba terenu jest  bardziej urozmaicona, więcej jest lasów. W równoległej do Gopła rynnie leżą jeziora Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo. Wydmowe obszary w rejonie Jezior Wielkich i Mniszek porastają głównie bory sosnowe, rzadziej dąbrowy czy lasy grądowe, a w miejscu śródwydmowych oczek wodnych tworzą się liczne torfowiska. Ostoja obejmuje obszar, na którym zachowało się wiele zabytków kultury z czasów istnienia organizacji plemiennej Goplan oraz z okresu wczesnopiastowskiego.   
Ostoja w większej części pokrywa się z terenem Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia (i leżącym na jego terenie rezerwatem Nadgoplański Park Tysiąclecia) oraz Goplańsko-Kujawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu z licznymi miejscami lęgowymi ptactwa wodnego, błotnego i lądowego, a także z zabytkami związanymi z początkami państwa polskiego.

Jezioro Kubek  (powierzchnia 1048,8 ha) Ostoja rozciąga się na północ od Sierakowa, na pograniczu wysokiej i środkowej terasy Obornickiej Doliny Warty oraz pól wydmowych międzyrzecza Warty i Noteci. W jej skład wchodzi jezioro Kubek (67,3 ha) oraz otaczające go lasy. Nad jego brzegami, które porośnięte są wąskim pasem szuwarów, rosną lasy bagienno-łęgowe (olsy i łęgi olszowe).
Spod wału wydm, przy północnych brzegach jeziora, wypływa strumień zasilający jezioro. W jego płytkich, bardzo czystych wodach częste są płaty szuwarów, a na stromych skarpach potoków zbiorowisko mszaków o charakterze źródliskowym. Zbiorowiska te otoczone są olszynami, które z kolei otoczają bory sosnowe Puszczy Noteckiej
Ostoja leży w większości na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (30.413 ha) oraz częściowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka (61.432 ha).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie