Natura 2000

dział: Architektura
komentarze: 0


Dolina Rurzycy (powierzchnia 766 ha) Ostoja obejmuje obejmuje dolinę Rurzycy. Licząca 25 km długości rzeka wypływa z jeziora Krąpsko Małe i wije się malowniczą, głęboko wciętą doliną wśród Lasów Wałeckich, łącząc po drodze 6 jezior polodowcowych, po czym wpada do Gwdy. Zbocza doliny w większości porastają lasy iglaste, lasy mieszane oraz źródliskowe olszyny.
Górna część doliny Rurzycy jest chroniona jako rezerwat Diabli Skok, a niżej położone części doliny - rezerwat  Dolina Rurzycy (554,68 ha z otuliną o powierzchni 538,96 ha). Od południa obszar ten zamyka rezerwat Smolary (143,25 ha).

Fortyfikacje w Poznaniu     (powierzchnia 137,4 ha). Ostoja obejmuje kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych (Forty: F I, F Ia, F II, F IIa, F III, F IIIa, F IV, F IVa, F V, F Va, F VI, F VIa, F VII, F VIIa, F VIII, F VIIIa, F IX, F IXa oraz Cytadelę, bunkier na Sołaczu, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier przy ul. Mazowieckiej). To w sumie 22 obiekty, rozmieszczone głównie wśród terenów zielonych Poznania i będące miejscem zimowania nietoperzy.   
Obszar w większości nie jest chroniony.

Huby Grzebieniskie (powierzchnia 6,1 ha). Ostoja obejmuje rezerwat chroniący jedyne w Wielkopolsce stanowisko obuwika. Ta storczykowata bylina podlega ochronie gatunkowej -  wpisana jest do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.    

Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry  (powierzchnia 15.305,7 ha). Obszar obejmuje szerokie obniżenie pomiędzy Pojezierzem Łagowskim a Pojezierzem Poznańskim. Obra wcina się w tutejszą rynnę i przepływa przez wiele jezior, w tym największe Jezioro Zbąszyńskie (7,4 km kw.). Jeziora są płytkie, eutroficzne, otoczone rozległymi torfowiskami typu niskiego i przejściowego oraz lasami łęgowymi. W części północnej obszaru leży ciąg jezior nieco głębszych i mniej zeutrofizowanych. Tereny wokół jezior porastają przeważnie bory sosnowe. W ostoi występują też  rozległe łąki i pastwiska. W sumie teren ten, ze względu na różnorodny krajobraz z polodowcowymi rynnami, jeziorami i pięknymi lasami, jest bardzo malowniczy. Chroniony jest ze względu na zachowane tu różne typy siedlisk - od starorzeczy poprzez tereny bagienne, łąkowe po bogate gatunkowo lasy. To także ważne miejsce w okresie przelotów ptaków, które tu odpoczywają. Na terenie ostoi rosną rzadkie storczyki: kukułka, szerokolistny, buławnik czerwony, kruszczyk błotny, a poza tym występuje tu wiele roślin i zwierząt chronionych.
Większą część ostoi obejmuje obszar Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego znajdują się rezerwaty: Dąbrowa na Wyspie (4,40 ha) Jeziora Gołyńskie (3,10 ha), Jezioro Wielkie (236,30 ha) i Wyspa na Jeziorze Chobienickim (26,2 ha).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie