Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Przemęcki Park Krajobrazowy istnieje od 1991 r. i obejmuje powierzchnię 214,5 km2. Chroni ciekawy krajobraz polodowcowy. Obejmuje pogranicze powiatów leszczyńskiego i wolsztyńskiego; niewielka część Parku (20 km2) leży w granicach województwa lubuskiego (powiat wschowski).

Pszczewski Park Krajobrazowy utworzono w 1986 r. na powierzchni 122,2 km2. Park jest obszarem niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo. Leży na Pojezierzu Poznańskim i obejmuje swym zasięgiem teren ukształtowany w okresie zlodowacenia bałtyckiego. W jego granicach wyróżnić można krajobrazy: morenowy, sandrowy i dolinny. Charakterystycznym elementem tutejszej rzeźby terenu są liczne rynny jeziorne.

Rogaliński Park Krajobrazowy utworzono w 1997 r. Zajmuje powierzchnię 127,5 km2 i leży w dolinie Warty na południe od Poznania, między Puszczykowem, Mosiną i Śremem (pogranicze powiatów poznańskiego i śremskiego).
Park powstał dla ochrony jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych rosnących w dolinie Warty.

Sierakowski Park Krajobrazowy, położony w zachodniej części województwa wielkopolskiego (powiat międzychodzki), powstał w 1991 r. Obejmuje on powierzchnię 304,1 km2 na styku dwóch regionów fizycznogeograficznych: Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego.
Park chroni urozmaicony krajobraz polodowcowy o bogatej rzeźbie, z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzek i wydmami.

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy utworzono w 1994 r. na powierzchni 156,4 km2 na pograniczu powiatów wrzesińskiego, jarocińskiego i średzkiego. Leży w środkowej części Wielkopolski i dzieli się na dwie różniące się części: północną o krajobrazie leśnym i łąkowym oraz południową o krajobrazie rolniczym. Urozmaicona rzeźba powierzchni Parku jest wynikiem działalności lodowca, zaś jej formy to: wysoczyzna morenowa płaska i falista na północ od Warty, Pradolina Warszawsko-Berlińska pośrodku i leżący dalej na południe Wał Żerkowski z kulminacją na Łysej Górze (161 m n.p.m.).

Nadgoplański Park Tysiąclecia najduje się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty inowrocławski i mogileński). Utworzono go w 1967 r. jako rezerwat o powierzchni 126,9 km2, obejmujący jez. Gopło i tereny przylegające do jego brzegów. Chroni naturalne wartości środowiska przyrodniczego i swoiste cechy krajobrazu, a także miejsca związane z tworzeniem przed wiekami państwowości polskiej.

Więcej:
www.zpkww.pl

Strony: 1 2

Galeria artykułu

Komentarze (1)

E.S z Kalisza

2017-05-10 05:58:36

Będąc we wrześniu w Rogalińskim Parku krajobrazowym,przywiozłam dużego żołędzia.Tenże przed Bożym Narodzeniem 2016r. wypuścił ząbek.Pod koniec maja zostanie zasadzony w domu moich krewnych,gdzie urodziły się bliżnięta chłopiec i dziewczynka.Młodzi dziadkowie posadzą dąb w ogrodzie według starej tradycji.

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie