Wydarzenia w Wielkopolsce

Europejskie Dni Dziedzictwa w Grzybowie
Grzybowo
8 wrzesień 2018 r.

Rezerwat Archeologiczny gród w Grzybowie, Oddział MPP na Lednicy to muzeum chroniące jedno z najstarszych i największy z grodów powstałych w początkach X wieku w centrum domeny pierwszych Piastów – dynastii z której pochodzili pierwsi władcy historycznej Polski. Wiek X dla Europy był niezwykle ważnym momentem historycznym. To wtedy dzięki działaniom członków dynastii Piastów na terenie Wielkopolski doszło do formowania się organizmu państwowego – to wówczas rozpoczęły się dzieje naszego państwa. Pierwsi historyczni władcy – Mieszko I i Bolesław Chrobry stworzyli podstawy polityczne i gospodarcze umożliwiające dostrzeżenie tego kraju zwanego Polonia. Ich siła i znaczenie wyrażały się poprzez grody – silnie umocnione miejsca stanowiące siedziby ówczesnego władcy, dające schronienie mieszkańcom w przypadku zagrożenia, a będące centralnymi punktami osadniczymi wokół których toczyło się ówczesne życie. Jednym z takim miejscbył gród którego pozostałości możemy obecnie oglądać w miejscowości Grzybowo.Pamiętamy, przypominamy – Polska po 123 latach nieobecności na mapach Europy w 1918 roku odzyskuje niepodległość. Jednak należy jednocześnie pamiętać, że w świadomości społeczeństw europejskich Polska pojawiła się przeszło 1000 lat temu. Na terenie Wielkopolski w X wieku ród Piastów doprowadził do zjednoczenia wokół siebie społeczności i wspólnie stworzyli podstawy do powstania nowego wówczas państwa. Zwieńczeniem tych starań był chrzest przywódcy – Mieszka I. Jednym z miejsc gdzie Piastowie stanowili władzę był gród w miejscu które dziś nazywa się Grzybowo. Tak jak 100 lat temu szereg ludzi skupionych wokół postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego tak 1000 lat wcześniej Mieszko I i jego najbliżsi doprowadzili do wpisania się Polski w europejską historię, przyczynili się do tworzenia wspólnej kultury, jednocześnie budując własną tożsamość.Chcąc przypomnieć początki powstawania państwa polskiego, jego przeszło 1000-letnią historię zapraszamy na gród w Grzybowie bezpośrednio dotykamy historii, gdzie wciąż spotykamy ślady obecności Piastów, gdzie budziła się Polska, gdzie są początki naszej historii i zaczątki budowy wspólnoty oraz tożsamości narodowej. 

Program

10:00 – 16:00 Zwiedzanie z przewodnikiem grodu i wystaw

10:00 – 16:00 GAMA – Grzybowska Akademia Małego Archeologa 

10:00 – 16:00 gry terenowe: „Kto ty jesteś…”; „Barwy Rzeczpospolitej”; Poznajemy nasze   godło”

10:00 – 16:00 – prezentacja prac pokonkursowych „Inspiruje nas Biało-Czerwona”

13:00  wykład „Kobiety wczesnego średniowiecza" – mgr Jacek Wrzesiński (Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie)

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie