Wydarzenia w Wielkopolsce

Konferencja naukowa „Reformacja na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”
Leszno
12 październik 2017 r.

Stowarzyszenie Czas A.R.T. oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej, Muzeum Okręgowe w Lesznie zapraszają na konferencję naukową "Reformacja na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim" 

Wschowa-Leszno, 12–13 X 2017

12 X 2017

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Zamek Królewski, pl. Zamkowy 7

10.00 – uroczyste otwarcie konferencji

Sesja I: moderator dr hab. Marceli Tureczek

10.30–10.50: Dariusz Bruncz (portal ekumenizm.pl), Herberger i Luter

10.50–11.10: ks. Adam Kalbarczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przydomki pastora Waleriusza Herbergera

11.10–11.30: Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Drukarnie Wschowy i Szlichtyngowej w XVII i XVIII wieku w służbie Słowa

 

dyskusja

przerwa kawowa

Sesja II: moderator sesji dr hab. Marceli Tureczek

12.00–12.20: Krzysztof Soliński (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Biblliotheca Fraustadiensis Herbergeriana

12.20–12.40: Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski) Znani i nieznani protestanci z pogranicza wielkopolsko-śląskiego i ziemi wschowskiej w szkołach sulechowskich na przełomie XVIII i XIX stulecia

12.40–13.00: Dariusz Czwojdrak (Muzeum Ziemi Wschowskiej), Działaność dobroczynna wschowskich luteranów

dyskusja

przerwa kawowa

Sesja III: moderator prof. dr hab. Bogumiła Burda

13.30–13.50: Marta Małkus (Muzeum Ziemi Wschowskiej), Znaczenie kościoła Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) i kościoła Świętego Krzyża w Szlichtyngowej w architekturze protestanckiej

13.50–14.10: Joanna Szczepankiewicz-Battek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Zachowane dziedzictwo braci czeskich w Lasocicach i Jędrzychowicach

14.10–14.30: Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski) Dziedzictwo protestantyzmu i jego losy po 1945 roku w Międzyrzeczu i w okolicznych miejscowościach

14.30–14.50: Marek Robert Górniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Grębocice – z dziejów religijnych miejscowości. Przykład koegzystencji i rywalizacji wyznań na ziemi głogowskiej

17.00 – zwiedzanie wystawy "Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu", Muzeum Ziemi Wschowskiej, pl. Zamkowy 2

oprowadzanie kuratorskie: Marta Małkus i Dariusz Czwojdrak

 

13 X 2017

Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31

Sesja IV: moderator prof. dr hab. Olgierd Kiec

10.00–10.20: Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski), Szlachta różnowiercza w południowo-zachodniej Wielkopolsce (okolice Leszna i Śmigla) w XVI-XVIII wieku

10.20–10.40: Mariusz Pawelec (Opole), Bracia polscy w Śmiglu w XVI i XVII wieku

10.40–11.00: Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Dziedzictwo leszczyńskich drukarń w XVII i XVIII wieku w zakresie tematyki wyznaniowej i religijnej. Piśmiennictwo protestanckie

Dyskusja

Przerwa kawowa

Sesja V: moderator dr Paweł Klint

11.30–11.50: Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski), Historia, pamięć, tożsamość. Z dziejów protestantyzmu w Lesznie i Wschowie w XIX i XX wieku

11.50–12.10: Małgorzata Gniazdowska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Kościoły protestanckie w Lesznie i Śmiglu oraz ich wyposażenie jako fundacje mieszczańskie i szlacheckie

12.10–12.30: Maciej Urban (Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie), Leszczyńskie zabytki protestanckie w dokumentacji konserwatorskiej

dyskusja i podsumowanie

Zwiedzanie wystawy „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań“ – oprowadzanie kuratorskie: Kamila Szymańska

15.30: Spacer studyjny do kościołów poewangelickich św. Jana i św. Krzyża – oprowadzają: Małgorzata Gniazdowska i Maciej Urban

Więcej: http://www.muzeum.leszno.pl

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie