Wydarzenia w Wielkopolsce

Wystawa „Z atelier artystów wielkopolskich”
Leszno
9 maj 2017 r.

Wystawa jest wyborem reprezentatywnych prac artystów związanych z życiem artystycznym Wielkopolski oraz samego Leszna. Wystawione prace obejmują ramy czasowe począwszy od I poł. XVIII  aż po XXI wiek, z tym że najstarsze prace wyszły spod pędzla artystów leszczyńskich. Są to zarówno obrazy malarskie, ale także rysunki, grafika oraz rzeźba. Po raz pierwszy zaprezentowany został dorobek artystów wielkopolskich gromadzony od bez mała 70 lat w naszym Muzeum. Ekspozycja powstała w oparciu o wrażenia artystyczne, natomiast zasady grupowania obrazów jednej szkoły, przedstawianie odrębnych gatunków malarskich stały się drugoplanowe. Stąd tematyka wystawy jest bardzo różnorodna, od pejzaży, malarskich przedstawień architektury, poprzez sceny rodzajowe, portrety, autoportrety aż po  martwe natury.

Więcej: http://www.muzeum.leszno.pl

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie