Bojanowo

Herb Bojanowo

BOJANOWO

Miasto leżące na Wysoczyźnie Leszczyńskiej w powiecie rawickim. Pierwsza wzmianka pisana o wsi Bojanowo pojawiła się w 1278 r. Dzisiejszy herb miasta nawiązuje do dawnych właścicieli Bojanowskich, którzy pieczętowali się Junoszą (w czerwonym polu srebrny baran na zielonej kępie). Obecnie lokalny ośrodek usługowo-handlowy z Browarem.

Historia

Bojanowo uzyskało prawa miejskie dopiero w 1638 r. Zostało zasiedlone przez uchodźców ze Śląska, gdy w toku wydarzeń wojny trzydziestoletniej (1618–1648) musieli opuścić zamieszkiwane dotąd ziemie. Znani z sympatii do innowierców Bojanowscy przychylnie spoglądali na nowych osadników. Dodatkowym atutem był fakt bliskości granicy śląsko-wielkopolskiej. W 2 połowie XVII w. założono dla nich miasto — Bogusławowo. Sama nazwa odzwierciedlała osobę właściciela i założyciela Bogusława Bojanowskiego. W ostatniej dekadzie XVIII w. oba ośrodki scalono. Miasto rozwinęło się dzięki prężnie działającym sukiennikom.
Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Bojanowo weszło w obręb terytorium państwa pruskiego. Potem na krótko stanowiło część Księstwa Warszawskiego (1807–1815), by ponownie znaleźć się w granicach zachodniego zaborcy. W sierpniu 1857 r. miasto strawił tragiczny w skutkach pożar. Obrócił wniwecz ratusz i zabytkową zabudowę rynku. Podpalacz, cieśla Riegel, otrzymał bezwzględną karę dożywotniego więzienia.
Dzisiejsze ukształtowanie rynku to kamienice i ratusz z okresu odbudowy z 2 połowy XIX w. i początku XX w.  Odzyskanie niepodległości nastąpiło w 1919 r., a granica międzypaństwowa przebiegała zaledwie w odległości 3 km. II wojna światowa (1939–1945) zakończyła się dla Bojanowa 23 stycznia 1945 r., kiedy żołnierze radzieccy 4 Armii Pancernej, wchodzącej w skład 1 Frontu Ukraińskiego, wyzwolili miasto.    

Warto zobaczyć

Zwiedzanie należy zacząć od rynku, który zdaniem wielu stanowi najpiękniejszy punkt na mapie miasta. Przy południowej pierzei rynku możemy zobaczyć ratusz  i niedaleko neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 2 połowy XIX w. Na uwagę zasługuje również neoromańska dawna synagoga z końca XIX w.
Przy ulicy Dworcowej budynek Zespołu Szkół Rolniczych z 1907 r. dodatkowo upiększony obsadzeniem całego kompleksu licznymi lipami.

Więcej:
Jędraś Stanisław, Miasto i gmina Bojanowo, Leszno 2005
www.gminabojanowo.pl
 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie