Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Dwór w Chotowie

CHOTÓW

Wieś w gminie Nowe Skalmierzyce położona na terenie powiatu ostrowskiego, około 7 km na południe od Kalisza.

Chotów w przekazach pisanych występuje po raz pierwszy w 1403 roku. Późniejsze dokumenty wymieniają tu wielu właścicieli i współwłaścicieli. Od przełomu XVI i XVII wieku dwa największe działy majętności posiadały rodziny Rokossowskich oraz Węgierskich herbu Wieniawa.  We wsi istniały w tym czasie dwa dwory.

Z czasem całość ziem wykupili Węgierscy i pozostawali w Chotowie do schyłku XVIII wieku. Budowę nowego, klasycystycznego dworu przypisuje się Ignacemu Wyganowskiemu herbu Łodzia, sędziemu Trybunału Królestwa Polskiego (w jego posiadaniu majątek był od początku XIX wieku do 1837 roku) lub kolejnym właścicielom - Lisieckim herbu Drya, zamieszkującym w Chotowie do lat 70. XIX wieku.

W następnym okresie wymieniani są tutaj Bronikowscy, Czapscy i Chłapowscy.  Po 1914 roku dobra ziemskie w Chotowie kupili Niemojowscy herbu Wierusz. Z Janem Niemojowskim łączyć należy rozbudowę istniejącego niewielkiego dworu o przylegające piętrowe boczne skrzydło. Po jego śmierci w 1921 roku, spadkobiercy sprzedali majątek.  Ostatnim właścicielem Chotowa był Witold Cybylski.

Dworek w Chotowie jest niewielką budowlą, która mimo przebudowy, zachowała swój charakterystyczny klasycystyczny kształt. Założona na prostokątnym rzucie, parterowa, na sklepionych piwnicach budowla zwieńczona została naczółkowym dachem. Pokryte gładkim tynkiem elewacje, wsparte na wysokim cokole, mają prostokątne otwory okienne o regularnym układzie, ujęte w architektoniczne obramienia. W dziewięcioosiowej pierwotnie elewacji frontowej zwróconej na południe, trzy osie środkowe zajmuje wgłębny portyk wsparty na czterech toskańskich kolumnach i zwieńczony trójkątnym naczółkiem. Poprzedza on główne wejście prowadzące do wnętrza z zachowanymi pozostałościami dawnego rozplanowania - z sienią i salonem na osi oraz zespołem pomieszczeń bocznych w dwutraktowym układzie, łączących się z pokojami w dobudowanych skrzydłach.

Wokół dworu rozplanowano w 1 połowie XIX wieku niewielkie, zdewastowane dziś niemal całkowicie, krajobrazowe założenie parkowe z siecią krzyżujących się alejek oraz eliptycznym gazonem przed elewacją frontową dworu.

Obecnie mieści się tutaj restauracja Dwór Stary Chotów.

Adres:
Chotów
63-460 Nowe Skalmierzyce
tel. 062 751 06 17
 

Lokalizacja

Komentarze (1)

olnika

2012-04-13 08:27:47

ŁAŁ

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie