Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej

Kościół klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny pw. NMP Niepokalanie Poczętej  w Górce Klasztornej

GÓRKA KLASZTORNA

Miejscowość w powiecie pilskim, położona około 43 km na północny wschód od Piły

Według miejscowej tradycji w 1079 r. w miejscu dzisiejszego klasztoru, na dębie nad studzienką, pastuszkowi pasącemu bydło ukazała się Najświętsza Maria Panna. Woda w studzience miała odtąd cudowne właściwości. Wieść o cudownym objawieniu szybko rozeszła się po okolicy. Stąd kościół w Górce Klasztornej uznawany jest za najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce.

Pierwszy drewniany kościół powstał tu zapewne już na początku XII w. Od 1404 r. górecką świątynią opiekowali się sprowadzeni do Łobżenicy augustianie. W 1550 r. ówcześni właściciele miasta, innowiercy Krotowscy, wypędzili zakonników, a dwadzieścia pięć lat później – chcąc zniszczyć kult Matki Boskiej – podpalili drewniany kościół i zasypali cudowną studzienkę. Świątynię odbudowano w latach dwudziestych XVII wieku.

W 1638 r. opiekę nad sanktuarium objęli bernardyni. Wkrótce, w 1649 r., rozpoczęli budowę murowanej świątyni i klasztoru. Pracę przerwał najazd szwedzki. Budowę zakończono w 1687 r. W 1841 r. władze pruskie dokonały kasaty klasztoru. Ostatni bernardyn zmarł w 1847 r. Od tego czasu opiekę nad góreckim sanktuarium objęli księża z parafii w Łobżenicy. W 1847 r. rozebrano część zabudowań klasztornych; w 1907 r. wnętrze świątyni zniszczył pożar. Od 1923 r. w klasztorze mieszkają Misjonarze Świętej Rodziny.

W czasie okupacji klasztor był najpierw więzieniem dla księży i zakonnic polskich, później obozem dla Żydów, a od połowy 1940 r. - dla jeńców angielskich. Od jesieni 1943 r. mieścił się w nim obóz szkoleniowy organizacji Hitlerjugend. Misjonarze powrócili do sanktuarium w 1945 r.

Barokowy kościół pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej jest budowlą jednonawową, nakrytą sklepieniami kolebkowymi z lunetami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Góreckiej – kopia wizerunku z XVII w., wykonana w 1954 r. przez Jerzego Hoppena. Słynący łaskami obraz został w 1965 r. ozdobiony koronami papieskimi przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Do kościoła przylegają dwa skrzydła barokowego klasztoru. Nieco dalej – na placu Objawienia – znajduje się dzwonnica z krużgankami oraz kaplica z cudowną studzienką. Opodal stoją dwie neogotyckie kapliczki, wybudowane w XIX w. Jedną z nich poświęcono żołnierzom Armii Krajowej, drugą zamieniono na mauzoleum księży i braci pomordowanych w 1939 r. W miejscu ekshumowanych mogił ofiar niemieckiego terroru stoi dziś skromny pomnik. Ciekawostką jest zorganizowany na terenie klasztornym skansen maszyn rolniczych.

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF) założył w 1895 r. Sługa Boży ks. Jan Chrzciciel Barthier w holenderskiej miejscowości Grave niedaleko Nijmegen. Projekt utworzenia nowego zgromadzenia zaaprobował papież Leon XIII już w 1894 r. W Polsce pierwsze domy klasztorne pojawiły się po I wojnie światowej; najpierw w Wieluniu i Kazimierzu Biskupim (1921), dwa lata później - w Górce Klasztornej. Głównymi celami działalności zgromadzenia są misje zagraniczne oraz duszpasterstwo powołań i duszpasterstwo rodzin.Strój misjonarza składa się z czarnej sutanny z czarnym szerokim pasem, na szyi wisi krzyż z wizerunkiem Świętej Rodziny na odwrocie.

Więcej:
https://gorkaklasztorna.com/

Adres:
Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej
89-310 Łobżenica
tel. 067 286 08 48

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie