Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół klasztorny paulinów pw. Narodzenia NMP w Biechowie

Herb Kościół klasztorny paulinów pw. Narodzenia NMP w Biechowie

BIECHOWO

Wieś położona około 7 km na północny wschód od Miłosławia, przy drodze bocznej do Wrześni.

Filipini zostali sprowadzeni do Biechowa w 1718 r. przez właściciela wsi Świętosława Smarzewskiego. Wkrótce zakonnicy rozpoczęli budowę świątyni i klasztoru. Niestety, już w trakcie budowy kościół został zniszczony. Nowy – ufundowany przez kolejnego właściciela wsi Franciszka Kowalewskiego – powstał w latach 1734-65. Obok świątyni wzniesiono wówczas nowy klasztor. Uderzenie pioruna w 1770 r. spowodowało pożar dachu kościoła i nadwerężyło konstrukcję budynku. W czasie remontu wzmocniono ściany i obniżono grożące zawaleniem wieże. W 1809 r. władze pruskie zlikwidowały konwent. Od 1969 r. przebywają w Biechowie paulini, którzy przybyli tu z Jasnej Góry. Do 1995 r. przeprowadzili oni gruntowny remont kościoła i rozbudowali klasztor.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pełni funkcję Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. W czasie stanu wojennego było ono miejscem spotkań i celem pielgrzymek środowisk opozycyjnych.

Późnobarokowa świątynia jest trójnawową budowlą halową, z prezbiterium zamkniętym niższą, półkolistą absydą. Na przedłużeniu naw bocznych znajdują się kaplice z lożami na piętrze, otwarte do prezbiterium i nawy niskimi arkadami. Jednolite, rokokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z 2. poł. XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jest on dziełem mistrza szkoły bizantyjsko-włoskiej, wykonanym ok. 1460 r. temperą na desce lipowej. Gotycki wizerunek odkryto w czasie renowacji obrazu w 1962 r. Przykrywał go malunek pędzla Krzysztofa Boguszewicza z 1632 r. Warstwę siedemnastowieczną przeniesiono wówczas na inne podłoże; obraz ten znajduje się dziś na zasuwie ołtarza głównego. W 1976 r. ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koronami papieskimi. Przy chrzcielnicy wisi portret trumienny fundatora kościoła Franciszka Kowalewskiego (zm. 1736 r.). W kościele znajduje się wiele tablic pamiątkowych o charakterze patriotycznym.

Klasztor przylega do kościoła od strony zachodniej. Jest budynkiem piętrowym, przykrytym polskim dachem łamanym.

Przed świątynią w 1987 r. ustawiono brązową kopię pierwszej stacji Drogi Krzyżowej z Jasnej Góry. Wcześniej – w 1984 r. – poświęcono głaz upamiętniający męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. W murze otaczającym zespół klasztorny w 2. poł. lat osiemdziesiątych XX w. umieszczono epitafium żołnierzy Armii Krajowej. Dawny ogród klasztorny przekształcono w latach 1969-76 w park pielgrzyma.

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE) powstał w 1. poł. XIII w. na Węgrzech. Regułę zakonną zatwierdził w 1308 r. papież Klemens V. Szczególnym znamieniem duchowości paulińskiej jest krzewienie kultu Matki Bożej. Zakonnicy łączą kontemplację z działalnością duszpasterską. Patronem zakonu jest św. Paweł z Teb, urodzony ok. 230 r., uważany za pierwszego pustelnika. Według tradycji spędził on 90 lat na pustyni, żywiąc się chlebem przynoszonym codziennie przez kruka i garstką daktyli. Gdy zmarł, grób wykopały mu dwa lwy. Stąd w herbie paulinów znajdują się palma daktylowa, dwa lwy i kruk z bochenkiem chleba w dziobie. Do Polski paulinów sprowadził w 1382 r. książę Władysław Opolczyk, osadzając ich na Jasnej Górze w Częstochowie.

Strojem paulinów jest biała tunika przepasana białym parcianym pasem z cząstką różańca, na tunice biały szkaplerz i takiż kaptur, na głowie biała piuska.

Więcej:
www.biechowo.paulini.pl

Adres:
Biechowo 12
62-320 Biechowo
tel. 061 438 28 87

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie