Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych

ŁAGIEWNIKI KOŚCIELNE

Wieś w gminie Kiszkowo (powiat gnieźnieński), położona ok. 6 km na południowy zachód od Kłecka.

Łagiewniki pełniły w zamierzchłej przeszłości funkcją wsi służebnej, której mieszkańcy wyrabiali naczynia z kory lub skóry zwane łagwiami. Pierwszy kościół pw. Bożego Ciała i Nawiedzenie NMP powstał w tym miejscu z fundacji Mikołaja Strzeszkowica. Kiedy kościół przeszedł na własność Latalskich (XVI-XVII), zgodnie z wiarą nowych właścicieli stał się świątynią braci czeskich.

Obecną świątynię wzniesiono w 1741 r. dzięki staraniom proboszcza Śliwińskiego, a kilka lat później w 1749 r. wolno stojącą dzwonnicę.

Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany, orientowany, jednonawowy. Do nawy od strony zachodniej przylega wieża konstrukcji słupowej z kruchtą w przyziemiu.

Wewnątrz przede wszystkim zwraca uwagę dekoracja malarska na stropie  z okresu ostatniego remontu, przedstawiająca na kolejnych dziesięciu panneaux cykl symbolicznych przedstawień nawiązujących do męczeńskiej śmierci Chrystusa, Odkupienia i Eucharystii.

W późnobarokowym ołtarzu głównym, późniejszy XIX-wieczny obraz z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy. Z tego samego okresu pochodzi umieszczony powyżej wizerunek św. Barbary – patronki dobrej śmierci.

Lewy ołtarz boczny został poświęcony Maryi. Obecnie centralne miejsce w nim zajmuje XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W górnej części przedstawienie św. Anny Samotrzeć (z Maryją i Dzieciątkiem Jezus), a po bokach figury św. Anny i św. Joachima, rodziców Maryi. W dolnej części po bokach ołtarza znajdują się figury ewangelistów Mateusza i Marka.

Ołtarz boczny po prawej stronie został poświęcony Jezusowi. Tutaj też znajduje się malowany na desce obraz Ecce Homo. Po bokach, figury ewangelistów Łukasza i Jana. Warto zwrócić uwagę na obraz znajdujący się w górnej części ołtarza. Znajduje się tu rzadkie przedstawienie św. Mikołaja wskrzeszającego trzech niewinnych rycerzy straconych na rozkaz cesarza.

Obok kościoła drewniana dzwonnica z 2 poł. XVIII w., konstrukcji słupowej, nakryta  dwuspadowym dachem namiotowym, pokrytym gontami.

Obiekt leży na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Adres:
62-272 Łagiewniki Kościelne 21
tel. 061 427 71 86

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie