Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Pszczewski Park Krajobrazowy

Pszczewski Park Krajobrazowy

Pszczewski Park Krajobrazowy utworzono w 1986 r. na powierzchni 122,2 km2. Otoczony jest otuliną o powierzchni 330,8 km2. Po przeprowadzonej korekcie granic składa się on obecnie z dwóch członów, z których część wschodnia – dolina rzeki Kamionki o powierzchni 19,7 km2 – leży w całości w województwie wielkopolskim (w powiatach międzychodzkim i nowotomyskim), natomiast prawie cały człon zachodni położony jest w granicach województwa lubuskiego (powiat międzyrzecki).

Park jest obszarem niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo. Leży na Pojezierzu Poznańskim i obejmuje swym zasięgiem teren ukształtowany w okresie zlodowacenia bałtyckiego. W jego granicach wyróżnić można krajobrazy: morenowy, sandrowy i dolinny. Charakterystycznym elementem tutejszej rzeźby terenu są liczne rynny jeziorne.

Lasy zajmują znaczną część powierzchni Parku, bo prawie 65%. Są to głównie bory sosnowe z domieszką dębów, buków, brzóz brodawkowatych i świerków, a także fragmenty lasów mieszanych i liściastych. W ich bogatym runie spotkać można wiele roślin chronionych, jak choćby lilię złotogłów, wawrzynka wilczełyko czy storczyki. W lasach żyją duże ssaki: jelenie, sarny, dziki, lisy, a liczne jeziora i doliny rzeczne są miejscem bytowania ponad 200 gatunków ptaków wodno-błotnych, z których liczne są gatunki rzadkie, jak bąk, bocian czarny i gągoł. Ciekawostką Parku jest występowanie żółwi błotnych, a gady reprezentują również jaszczurki zwinki, padalce i zaskrońce. Z płazów wymienić można ropuchy i żaby.

W dolinie Kamionki ochronie podlegają fragmenty lasów grądowych i olsów, a także roślinność szuwarów, łąk oraz muraw kserotermicznych. Jeśli szczęście dopisze, to wędrując doliną można spotkać bobra lub przynajmniej ślady jego działalności w postaci zgryzionych pni drzew. Część z tych obszarów objęto ostatnio ochroną w rezerwacie „Dolina Kamionki”. Interesujące są niewielkie zatorfione obniżenia dolinne, z których szczególnie ciekawe jest zagłębienie położone w rejonie wsi Mnichy (powiat międzychodzki) z licznie występującym pełnikiem europejskim, rośliną chronioną.

Więcej:
http://www.zpkww.pl/

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie