Wydarzenia w Wielkopolsce

Fotoplastikon. Kalisz na fotografiach XIX i XX w. – 500 lat Reformacji
Kalisz
29 październik 2017 r.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Kaliszu serdecznie zapraszają na wydarzenia związane z obchodami 500-lecia Reformacji. W ramach cyklu "Fotolpalstikon" Sławomir Przygodzki i ks. Michał Kühn zaprezentują wykład popularno-naukowy pt.: „Ewangelicy w Kaliszu w 500-lecie Reformacji”. Po wykładzie zapraszamy na seans filmu "Luter" w reż. Erica Tilla.

Niedziela, 29 października, godz. 17:00 – wykład pt.: „Ewangelicy w Kaliszu w 500-lecie Reformacji” – Sławomir Przygodzki i ks. Michał Kühn

Niedziela, 29 października, godz. 19:30, Wtorek, 31 października, godz. 18:00  – film „LUTER” reż. Eric Till

W tym roku minie 500 lat od dnia, w którym augustiański mnich, Marcin Luter, przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, będących wyrazem krytyki wobec powszechnej w Kościele praktyki udzielania odpustów. Ten czyn uznany został za początek reformacji, która rozlewając się po Europie, z czasem zakwestionowała cały średniowieczny ład religijno-społeczny streszczający się w słowie „christianitas”. Zdaniem wielu historyków reformacja to raczej skutek kryzysu ówczesnej świadomości religijnej, a nie efekt laicyzacji społeczeństwa. Skutkiem reformacji były wojny religijne, które pochłonęły dotąd nie w pełni oszacowaną liczbę ofiar.

A jak przebiegała reformacja na ziemiach polskich? Czy możemy mówić o rodzimej specyfice tego fermentu religijno-społecznego? Czy ewangelicy, którzy pojawili się w Kaliszu już w pierwszej połowie XVI w. i służą miastu po dzień dzisiejszy, wpisali się trwale w historię grodu nad Prosną?

Poszukując odpowiedzi na postawione pytania, postaramy się ukazać te wartości kulturowe protestantyzmu, które stały się podstawą nie tylko zdumiewającej w tamtym czasie na tle wydarzeń w Europie polskiej tolerancji, ale i sukcesów tej społeczności w wielu dziedzinach życia. 

Więcej: http://ckis.kalisz.pl/

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie