Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół klasztorny filipinów pw. MB Świętogórskiej w Gostyniu

Herb Kościół klasztorny filipinów pw. MB Świętogórskiej w Gostyniu

GOSTYŃ

Miasto powiatowe położone około 60 km na południe od Poznania, przy drodze Leszno – Jarocin.

Klasztor zlokalizowany jest na terenie osady Głogówko, około 2 km na wschód od centrum miasta.

Wzgórze dominujące nad miastem już w średniowieczu zwane było Świętą Górą; w 1468 r. istniała tam kaplica ku czci Matki Bożej. W 1513 r. wzniesiono na jej miejscu nowy kościół. W 1668 r. powstała przy nim Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri. W 1675 r. położono kamień węgielny pod budowę świątyni. Śmierć fundatora Adama Konarzewskiego w 1676 r. przerwała prace. Budowę podjęła w 1677 r. wdowa Zofia z Opalińskich Konarzewska według nowego projektu opracowanego przez włoskiego architekta Baltazara Longhenę. Budowla jest kopią świątyni Santa Maria della Salute w Wenecji. Śmierć fundatorki w 1700 r., wojna północna (1700-21) oraz morowe powietrze, które wyludniło okolice Gostynia w 1708 r. – spowodowały wstrzymanie prac budowlanych. Prace ukończono w latach 1726-31. Plany kopuły, innej niż w projekcie Longheny, opracował Pompeo Ferrari.
Klasztor wzniesiono w latach 1732-36, również według planów Pompeo Ferrariego.

W 1876 r. władze pruskie dokonały kasaty klasztoru; przez 12 lat świątynia była zamknięta. Filipini powrócili na Świętą Górę w 1919 r. Później konwikt likwidowano w latach II wojny światowej i w czasach stalinizmu (w latach 1954-57 w budynkach klasztornych urządzono obóz internowania dla sióstr elżbietanek ze Śląska). Papież Paweł VI ustanowił Święto Matki Bożej Świętogórskiej, przypadające na dzień 25 czerwca oraz podniósł świątynię klasztorną do godności bazyliki mniejszej.
Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 kwietnia 2008 r. zespół klasztorny na Świętej Górze został wpisany na listę pomników historii.

Dziś Świętogórskie Sanktuarium Róży Duchownej - Mistrzyni Życia Duchowego jest miejscem ćwiczeń duchownych dla wszystkich stanów i grup zawodowych.

Monumentalna barokowa świątynia wzniesiona została na planie centralnym. Do ośmiobocznej nawy z obejściem przylega prostokątne prezbiterium i 6 kaplic bocznych. Nad nawą wznosi się posadowiona na bębnie kopuła; kaplice nakryte są kolebkami, a obejście – sklepieniami krzyżowymi. Kopułę zdobią freski Jerzego Wilhelma Neunhertza z 1746 r., pokazujące sceny z życia św. Filipa Neri. Bogate – głównie barokowe i rokokowe – jest wyposażenie wnętrza świątyni. W ołtarzu głównym z 1. poł. XVIII w. znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z 1540 r., wykonany temperą na desce, z panoramą Gostynia w tle. Ozdobne ołtarze znajdują się także w kaplicach bocznych. W zakrystii uwagę zwracają rokokowe meble, harmonijnie skomponowane z architekturą wnętrza. Pod kościołem znajdują się krypty grobowe.

Późnobarokowy klasztor połączony jest z kościołem piętrowym łącznikiem. Dwukondygnacyjne budynki tworzą czworobok otaczający kwadratowy wirydarz.


Twórcą Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri (COr) był św. Filip Neri (1515-1595), który po uzyskaniu święceń kapłańskich w 1551 r. rozpoczął pracę duszpasterską przy kościele pw. św. Hieronima w Rzymie. Dla grupy uczniów przygotował w świątyni specjalne pomieszczenie nazwane oratorium (stąd filipini nazywani są często oratorianami). Najgorliwsi uczniowie uzyskali święcenia kapłańskie. W 1575 r. papież Grzegorz XIII zatwierdził wspólnotę kapłanów pracującą w oratorium przy kościele Santa Maria in Valicella w Rzymie. Datę tę uznaje się za początek zakonu. Spisane już po śmierci założyciela konstytucje kongregacji uzyskały papieskie zatwierdzenie w 1612 roku.Pierwsze oratoria filipińskie w Polsce powstały w 2. poł. XVII w.: najpierw w Gostyniu, później w Poznaniu (1671), Studziannie (1674) i Zdzieżu pod Borkiem (1678). Wszystkie polskie klasztory filipińskie zostały zamknięte w okresie zaborów; zakonnicy powrócili do swych domów dopiero po zakończeniu I wojny światowej.Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri ma dwie charakterystyczne cechy: zakonnicy nie składają ślubów i przyrzeczeń, a każdy dom zakonny jest autonomiczny.Strojem zakonników jest sutanna duchowieństwa z diecezji, na terenie której znajduje się klasztor.

O klasztorze jako Pomniku Historii opowiada film

Więcej:
www.filipini.gostyn.pl

Adres:
Święta Góra - Głogówko
63-800 Gostyń
tel. 065 572 00 14

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (1)

gaga

2013-06-19 08:26:41

nudne to ;P

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie