Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół klasztorny franciszkanów pw. MB przy Żłóbku w Kobylinie

KOBYLIN

Miasto położone około 16 km na zachód od Krotoszyna, przy drodze do Rawicza.

Kościół i klasztor Bernardynów ufundowali w 1456 r. właściciele dóbr kobylińskich: wdowa Katarzyna oraz jej synowie Wojciech, Mikołaj i Jan Klimak Kobylińscy. Pierwsze drewniane budynki położone były nad strumieniem Rdęca. Budowę murowanego kościoła rozpoczęto u schyłku XV w. Do końca stulecia wzniesiono prezbiterium, niedługo potem wybudowano przykrytą stropem nawę. W końcu XVI w. przebudowano prezbiterium. W poł. XVII w. kościół i klasztor zostały zniszczone przez Szwedów, w 1707 r. – spalone przez Rosjan. Odbudowa zakończona ok. 1720 r. nadała korpusowi świątyni formy barokowe. Budynek klasztorny wzniesiony zapewne w XVI stuleciu, został przebudowany w XVII i XVIII w. W 1831 r. władze pruskie zamknęły klasztor. W budynku przez pewien czas mieściła się szkoła. Zakonnicy wrócili do swego domu w 1929 r. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej utworzono w nim Niższe Seminarium Duchowne. W czasie okupacji kościół zamieniono na magazyn, w klasztorze zaś zorganizowano najpierw sierociniec, a w 1943 r. przywieziono doń ok. 150 gimnazjalistów z nauczycielami z Berlina, którzy tu, z dala od bombardowanej przez lotnictwo alianckie stolicy Rzeszy, kontynuowali naukę. Franciszkanie wrócili do Kobylina w 1945 r.

Obecnie klasztor należy do franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach (w Panewnikach).

Kościół pw. Matki Bożej przy Żłóbku jest budowlą jednonawową. Jej gotyckie, nietynkowane prezbiterium kontrastuje z nieco szerszą i wyższą nawą o formach barokowych. Prezbiterium przykrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, nawę – sklepienie żaglaste dzielone gurtami. Barokowe i rokokowe wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII w. W przedsionku umieszczono fragmenty późnorenesansowego nagrobka Jana Konarskiego, kasztelana kaliskiego, z wykonaną z czerwonego marmuru postacią leżącego rycerza w zbroi.
W podziemiach kościoła pochowany został m.in. Samuel ze Skrzypna Twardowski (zm. 1661 r.), poeta i historyk. W 2002 r. umieszczono w kościele jego nowe epitafium.

Od strony południowej przylega do kościoła barokowy klasztor. Jest budynkiem piętrowym z mieszkalnym poddaszem. Jego trzy skrzydła otaczają (wraz z budynkiem kościoła) prostokątny wirydarz z krużgankami. Czwarte skrzydło dostawione jest od strony południowej.

Obok zabudowań klasztornych znajdują się drewniana dzwonnica z 1 poł. XVIII w. oraz barokowa kapliczka, również z XVIII stulecia.

Więcej:
https://www.franciszkanie-kobylin.pl/

Adres:
plac Andrzeja Glabera 4
63-740 Kobylin
tel. 065  548 24 26

 

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie