Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu

RAWICZ

Miasto powiatowe, położone ok. 115 km na południe od Poznania

24 marca 1638 r. Adam Olbracht Przyjemski uzyskał od króla Władysława IV przywilej na założenie na gruntach wsi Sierakowo miasta Rawicz. Zamieszkała w nim protestancka ludność niemiecka, uchodźcy z czasów wojny trzydziestoletniej. Przybyli głównie z Czech i Śląska. Bardzo powoli napływali Żydzi i katolicy.

Pierwszy kościół mógł krótko istnieć w Sierakowie już w XIII wieku, brak jednak na ten temat bliższych wiadomości. Mieszkańcy wsi, a później także katolicy Rawicza należeli do parafii św. Marcina w Łaszczynie. W 1660 roku Jan Opaliński sprowadził do miasta franciszkanów reformatów, a w 1673 roku ufundował klasztor i kościół św. Antoniego Padewskiego. Mieścił się na terenie obecnego więzienia, wejście do niego było od ulicy Klasztornej. Został spalony w 1707 r. przez Rosjan, a odbudowano go w 1732 r. z fundacji Katarzyny z Opalińskich Sapieżyny.

Konsekracja przez bpa  Franciszka Rydzyńskiego nastąpiła 9 czerwca 1782 r. Od 1690 r. udzielano w tym kościele chrztów, od 1811 r. ślubów. W 1818 r. nastąpiła kasata klasztoru przez władze pruskie, a trzy lata później zamieniono go na więzienie. Kościół stał się wtedy jego kaplicą. W  1707 r. powstał szpital - przytułek katolicki (obok obecnej siedziby Policji), w XVIII w. istniała także szkoła katolicka. 13 stycznia 1837 r. ks. abp Marcin Dunin powołał w ramach parafii łaszczyńskiej „Wikariat Rawicki” obejmujący Rawicz, Dębno Polskie, Masłowo, Sierakowo i Szymanowo.

21 marca 1867 r. ks. abp Mieczysław Ledóchowski podniósł wikariat do godności samodzielnej parafii. Wtedy podjęto decyzję o budowie kościoła parafialnego. Postawiono go w latach1900 -1902. Projektantem rawickiego kościoła pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, jest Alexis Langer. Jako architekta polecił go arcybiskup Florian Stablewski, wiedząc o jego dotychczasowych realizacjach. Charakterystyczną cechą jego projektów są wysokie, smukłe, monumentalne wieże, i taka miała być wieża wg pierwotnego projektu (ok. 100m).Obecna jej wysokość wynosi ok. 50m. Świątynia pw. Zwiastowania NMP była konsekrowana 5 maja 1907 r. przez biskupa Edwarda Likowskiego. 10 października 1961 r. dekretem prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego kościół otrzymał drugie wezwanie - Chrystusa Króla. 22 maja 1993 r. arcybiskup Jerzy Stroba erygował w kościele kaplicę Wieczystej Adoracji.

Rawicki kościół został zbudowany na  planie krzyża, ma nawę główną i dwie nawy boczne, wszystkie zamknięte ołtarzami. Jednym z najcenniejszych dzieł sztuki, które znajdują się w Rawiczu jest obraz nazywany Matką Boską Rawicką, namalowany w 1871 r. Z  zachowanej korespondencji wynika, że autorem był malarz Carl Wohnlich, wywodzący się być może z artystycznego kręgu akademii sztuki w Monachium. Obraz znalazł się w Rawiczu dzięki staraniom Komitetu Katolickiego z księdzem proboszczem Antonim Gaertigiem i aptekarzem Wernerem na czele.

Pierwsze, tymczasowe, boczne ołtarze z 1902 roku nie satysfakcjonowały wiernych. Zlecenie na wykonanie nowego bocznego ołtarza południowego, około 1907 roku otrzymała firma Antoniego Szymańskiego z Pleszewa. Fundusze planowano uzyskać m.in. ze sprzedaży specjalnie wyemitowanych kartek pocztowych. Wydrukowano je w dwóch językach: po polsku i po niemiecku. Jest na nich widok kościoła oraz wizerunek Matki Boskiej Rawickiej.

W XIX w. ewangelicy stanowili ok. 70-80%, żydzi 10 -15%, a katolicy 10 -15% mieszkańców miasta. Wśród katolików 2/3 stanowili Niemcy, a 1/3 Polacy. To uzasadnia dwujęzyczność widokówek. Ciekawostką jest fakt, że abp Marcin Dunin powołując w ramach parafii łaszczyńskiej „Wikariat Rawicki”(13 stycznia 1837 r.), wyraźnie nakazał, by kazania głoszone były przemiennie po niemiecku i po polsku. Praktycznie dwie kolejne niedziele „należały” do katolików niemieckich, potem jedna do Polaków. Ołtarza w okresie emisji widokówek nie postawiono.

Obecny zbudowano w czasie, gdy proboszczem parafii był ks. Alfred Gumprecht, czyli po 1912 roku.

Więcej:

Wędrując po Rawiczu
Święta Jadwiga w ołtarzu Matki Boskiej

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10
63-900 Rawicz,
tel. 065 545 20 20

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie