Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. śś. Stanisława i Wojciecha w Kaliszu

Herb Kościół pw. śś. Stanisława i Wojciecha w Kaliszu

KALISZ

Miasto powiatowe nad Prosną, położone ok.140 km na południowy wschód od Poznania.

Jezuitów sprowadził do miasta w latach 1581-82 arcybiskup gnieźnieński, prymas Stanisław Karnkowski, który obok swego pałacu wybudował dla nich budynek kolegium (1583-84) oraz kościół (1587-95). Autorem projektów obu budowli był jezuita Jan Maria Bernardoni. Dalsza rozbudowa gmachów jezuickich (szkoły, drukarni i bursy) nastąpiła z fundacji późniejszych prymasów, Macieja Łubieńskiego (w latach 1644-52) i Andrzeja Olszewskiego (w latach 1678-90). Powstał w ten sposób okazały kompleks budynków, w skład którego oprócz świątyni i gmachów klasztornych wchodził połączony z nimi pałac arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1773 r. nastąpiła kasata zgromadzenia jezuitów. Przejściowo – w latach 1788-93 – w pojezuickich gmachach zagościli bonifratrzy. W 1797 świątynię przekazano gminie ewangelickiej. Zachodnią część zespołu już w końcu XVIII w. przebudowano na koszary Korpusu Kadetów. W przebudowanych w latach 1824-25 według projektu Sylwestra Szpilowskiego budynkach pałacu arcybiskupiego i kolegium umieszczono siedzibę władz wojewódzkich, a później gubernialnych. Obecnie dawna świątynia jezuicka pełni rolę kościoła garnizonowego, budynki klasztorne są zaś m.in. siedzibą urzędów państwowych i samorządowych.

Wczesnobarokowy kościół pw. Świętych Stanisława i Wojciecha jest trójnawowym budynkiem bazylikowym, z krótkim, zamkniętym wielobocznie prezbiterium i emporami nad nawami bocznymi. Przy prezbiterium, na przedłużeniu lewej nawy bocznej, znajduje się niska wieża – dawne obserwatorium astronomiczne, wzniesione na początku XVII w. Nawa główna i prezbiterium przykryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami, nawy boczne i empory – kolebkami krzyżowymi. Barokowe i rokokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z XVII i XVIII w. W prezbiterium znajduje się wczesnobarokowy nagrobek fundatora kościoła i kolegium, prymasa Stanisława Karnkowskiego z początku XVII wieku.

Klasycystyczny dziś gmach dawnego kolegium przylega do kościoła od strony wschodniej, od zachodu znajduje się budynek dawnego Korpusu Kadetów. Fasady obu gmachów – podobnie jak świątyni – zwrócone są w stronę ul. Kolegialnej.    

Więcej:
www.stary.kalisz.pl

Adres:
ul. Kolegialna 2
62-800 Kalisz
tel. 062 757 57 59

 

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie