Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie

Herb Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie

LESZNO
Miasto powiatowe położone ok. 80 km na południe od Poznania, przy drodze do Wrocławia.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela zbudowany został w latach 1652-1654 dla gminy ewangelicko - reformowanej. Taką nazwę nosiły po 1635 r. wspólnoty powstałe z połączenia się z braci czeskich (gminy czeska, polska i niemiecka) z kalwinistami.  Architektem kościoła był Marcin Woide, leszczyński budowniczy miejski. Budowla spłonęła w 1656 r. Po odbudowie, kościół ponownie spłonął w 1707 r. Po  1716 r. służył jedynie wspólnocie niemieckiej i polskiej, gdyż gmina czeska już nie istniała. W 1945 r. kościół został przejęty przez parafię św. Mikołaja.  Kościół poddany został kompleksowej renowacji, kontynuowanej po 1972 roku, kiedy erygowano parafię pod wezw. św. Jana Chrzciciela. 
 
Styl architektury kościoła św. Jana nawiązuje do późnego gotyku. Zamierzony efekt surowej powagi  prezentuje wieżowa fasada, której pseudoobronny charakter podkreślają narożne szkarpy i szczelinowe okienka. Wieża kościoła św. Jana sięga 60 m. wysokości, jest najwyższą wieżą kościelną w Lesznie. Cztery mosiężne tarcze zegarowe odlane zostały w 1976 na wzór oryginalnych z 1903 r. Barokowy hełm wieńczy krzyż z wieloramienną gwiazdą. Do wieży i korpusu kościoła przylega kaplica rodziny  Gruszczyńskich, niewielki budynek o falistej linii murów. Pochodzi z 1711 r. i jest dziełem Pompeo Ferrariego. Nad wejściem herb Poraj rodziny Gruszczyńskich. Na murach zewnętrznych kościoła zachowały się liczne epitafia z XVII i XVIII w. Ciekawą pamiątką minionych czasów są zachowane na cegłach liczne ryte napisy.

Wnętrze posiada typowy dla świątyń protestanckich układ salowy z balkonami po obu stronach nawy (poł. XVIII w.). Dwupoziomowa empora organowa pochodzi z II poł. XIX w.   Pierwotnie zdobiło ją sześć owalnych tablic z portretami trumiennymi i tablicami inskrypcyjnymi, obecnie w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Freski zdobiące sklepienie nawy pochodzą z ok. 1716 r. Zniszczały fresk w polu centralnym sklepienia zastąpiony został w l. 60. XX w.  freskiem autorstwa  Danuty Waberskiej z Poznania, autorki wizerunków czterech ewangelistów i fresku z Janem Chrzcicielem na murze empory południowej. Ozdobna ambona wykonana została w 1720 roku.

Więcej:
www.jan.chrzciciel.leszno.pl

Adres:
ul. Bolesława Chrobrego 39
64-100 Leszno

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (1)

al

2015-08-18 03:18:04

Ciekawą historię ma ten kościół ⛪ Ile to mury potrafią powiedzieć.

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie