Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim

KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Miasto w powiecie krotoszyńskim, położone 15 km na północ od Krotoszyna, przy drodze do Jarocina.

Jednonawowa świątynia została wybudowana w 2. połowie XV w. przez właściciela miasta Hinczę z Rogowa, kasztelana sandomierskiego. Na początku XVII w. dostawiono po południowej stronie prezbiterium kwadratową kaplicę, zwaną później kaplicą Przyjemskich. Przed 1671 r. kościół całkowicie przebudowano w stylu barokowym. Dobudowano wówczas nawy boczne, wieżę i założono nowe sklepienia, na których do dziś zachowała się stiukowa dekoracja w tzw. typie lubelsko-kaliskim. Bogate jest wyposażenie kościoła. W środkowym polu manierystycznego ołtarza głównego sprzed 1635 r. znajduje się późnogotycka płaskorzeźba ze sceną Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z 1. ćwierci XVI w., dzieło warsztatu śląskiego. Ponadto siedem barokowych i rokokowych ołtarzy bocznych z XVII-XVIII w., stalle i ambona z ok. 1680 r. oraz renesansowe sakramentarium z piaskowca z ok. 1550 r. Późnorenesansowy nagrobek Andrzeja Górki i jego żony Barbary z 2. połowy XVI w., z postaciami zmarłych klęczącymi pod krucyfiksem. Starszymi zabytkami są dwie gotyckie kropielnice w kształcie kielicha, wykonane z granitu zapewne w XV w.

Więcej:
www.fara-kozmin.kalisz.opoka.org.pl

Adres:
ul. Kościelna 1
Koźmin Wielkopolski
tel. 062 721 61 37
 
 

Lokalizacja

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie