Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Rezerwat leśny Buki nad Jeziorem Lutomskim w Sierakowie

Rezerwat leśny Buki nad Jeziorem Lutomskim w Sierakowie

SIERAKÓW

Miasto położone nad rzeka Wartą w powiecie międzychodzkim, około 75 km na północny zachód od Poznania.

„Buki nad Jeziorem Lutomskim”, rezerwat leśny, utworzony w 1958 r. na powierzchni 55,17 ha. Leży on w gminie Sieraków, 3 km na południe od Sierakowa. Rezerwat chroni fragment lasu bukowego rosnącego na zboczu rynny polodowcowej, wypełnionej wodami Jez. Lutomskiego. Krawędź rynny pocięta jest w wielu miejscach malowniczymi, głębokimi i rozgałęzionymi jarami i wąwozami, wyrzeźbionymi przez spływające wody opadowe i roztopowe. Na szczególną uwagę zasługują w nim potężne buki w wieku ok. 300 lat, osiągające 400 cm obwodu pnia.

Największą część rezerwatu zajmuje grąd środkowoeuropejski, w którym poza bukami występują dęby szypułkowe, sosny zwyczajne i jawory, natomiast w runie pojawia się ziarnopłon wiosenny, gajowiec żółty, przytulia (marzanka) wonna, świerząbek gajowy, dzwonek jednostronny oraz wiechlina gajowa. Tereny niżej położone, w pasie przybrzeżnym nad jeziorem, zajmuje łęg olszowo-jesionowy z jesionami wyniosłymi, olszami czarnymi i topolami czarnymi oraz rzeżuchą gorzką i turzycą rzadkokłosą. W rezerwacie żyje wiele gatunków zwierząt. Szczególnie urozmaicony jest świat ślimaków. Najokazalszym jest powszechnie znany ślimak winniczek (gatunek chroniony) i nagi ślinik wielki, którego wschodnia granica występowania przebiega przez województwo wielkopolskie. Na pniach buków występują trzy gatunki świdrzyków. Z rzadkich gatunków ptaków można tu spotkać puszczyka, myszołowa, trzmielojada, dzięcioła zielonego i czarnego, zimorodka, a także wilgę. Najczęściej spotykanymi ssakami są: sarny, dziki, lisy, wiewiórki. W rezerwacie widać ślady działalności bobrów w postaci ściętych drzew i pozbawionych kory pni.

Osobliwością rezerwatu „Buki nad Jeziorem Lutomskim” jest jedyne w Wielkopolsce stanowisko występowania popielicy, chronionego gryzonia nadrzewnego. Realizując czynną ochronę gatunkową zwierząt, dla zabezpieczenia ciągłości występowania tego gatunku w Wielkopolsce, przeprowadzono w ostatnich latach badania i zabiegi reintrodukcji popielicy w kilku innych miejscach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Przez rezerwat, równolegle do jeziora, prowadzi czerwony szlak turystyczny z Sierakowa do Kurnatowic.

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie