Ciekawe obiekty i miejsca w Wielkopolsce

Sierakowski Park Krajobrazowy

Sierakowski Park Krajobrazowy

Sierakowski Park Krajobrazowy, położony w zachodniej części województwa wielkopolskiego (powiat międzychodzki), powstał w 1991 r. Obejmuje on powierzchnię 304,1 km2 na styku dwóch regionów fizycznogeograficznych: Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego.

Park chroni urozmaicony krajobraz polodowcowy o bogatej rzeźbie, z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzek i wydmami. Płynąca równoleżnikowo Warta dzieli go na dwie różne części: północną z wydmami Puszczy Noteckiej oraz południową morenową, pokrytą pagórkami i jeziorami w głębokich rynnach. Ponad 33% powierzchni Parku pokrywają lasy. W części północnej, na wydmach, rosną rozległe monokulturowe bory sosnowe, natomiast w części południowej – buczyny lub lasy mieszane.

Park charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną fauną. Poza typowymi zwierzętami leśnymi (dziki, jelenie, sarny, daniele) żyje tu wiele gatunków chronionych ptaków drapieżnych, a także bociany czarne, czaple siwe, żurawie. W borach północnej części Parku sporadycznie pojawiają się wilki. Nad Jez. Lutomskim znajduje się stanowisko popielicy. Atrakcyjność Parku podnoszą liczne jeziora polodowcowe. Największe z nich to Jez. Chrzypskie o powierzchni 304 ha, a najgłębsze – Jez. Śremskie, którego głębokość osiąga 45 m. Jez. Śremskie zwraca również uwagę unikatową cechą – jest to jedyne w Wielkopolsce tzw. jezioro kryptodepresyjne, bowiem jego dno leży 6 m p.p.m. Obszary przyrodniczo cenne chronią w Parku rezerwaty: „Czaple Wyspy”, „Cegliniec”, „Mszar nad jez. Mnich” i „Buki nad Jez. Lutomskim”.

Na terenie Parku urządzono dwa punkty widokowe z parkingami: koło Upartowa (na tzw. Górze Głazów) przy szosie Kwilcz-Sieraków, z którego roztacza się rozległy widok na krajobraz Parku i linię borów Puszczy Noteckiej na horyzoncie, oraz w Łężeczkach, przy szosie Pniewy-Chrzypsko Wielkie, z widokiem na Jez. Chrzypskie. Atrakcją tego drugiego parkingu jest pomnik grzyba (borowika).
W Chalinie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego prowadzi Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, zajmujący się edukacją przyrodniczą dzieci i młodzieży, szkoleniami, konferencjami. Poznawanie przyrody w okolicy Ośrodka ułatwiają trzy ścieżki dydaktyczne.

Więcej:
http://www.zpkww.pl/

Lokalizacja

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie