Jak rozumiemy Wielkopolskę?

Jak rozumiemy Wielkopolskę?

 

Serwis internetowy www.regionwielkopolska.pl został opracowany przez Pracownię Krajoznawczą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

Portal ma na celu promocję turystyki w kraju i za granicą, pokazanie atrakcji regionu i przybliżenie jego historii, a także prezentację zarówno miejsc charakterystycznych jak i wyjątkowych. 

Treści zawarte na portalu przedstawione są za pomocą tekstów, które połączone systemem olinkowania wewnętrznego kierują do wydarzeń historycznych, biogramów wybitnych Wielkopolan oraz polecanych zabytków architektury. Znajdziemy tu omówienie ponad 600 obiektów, historie około 60 miast, propozycje wycieczek pieszych i rowerowych, a także doskonałe narzędzie w postaci interaktywnej mapy, dzięki której można precyzyjnie wytyczać trasę z punktu A do punktu B. Wszystko zostało podzielone na 8 obszernych działów. 

Nazwa Wielkopolska używana bywa zamiennie na określenie obszaru geograficznego, historycznego i administracyjnego (województwo wielkopolskie) choć miał on w dziejach regionu różny i zmienny zasięg terytorialny. 

Województwo wielkopolskie to jednostka samorządowa utworzona na mocy reformy administracji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. W jego strukturze funkcjonuje 35 powiatów i 226 gmin ze 109 miastami, z którymi największym, pełniącym rolę stolicy województwa i regionu jest Poznań. Województwo wielkopolskie położone przy trasach przelotowych między Berlinem a Moskwą oraz Pragą a morzem bałtyckim należy do największych w kraju. 

Obszar Wielkopolski jako regionu kształtował się i zmieniał w toku wydarzeń dziejowych a jego nazwa Polonia Maior pojawiła się w XIII w. w dokumentach kancelarii księcia Bolesława Pobożnego (1239–1278). Była wówczas świadectwem znaczenia i aspiracji Polan zamieszkujących te tereny. Aż do XVIII w. terytorium Wielkopolski to dwa województwa: poznańskie i kaliskie, ale więzi społeczne, gospodarcze i polityczne łączą region także z dawnymi województwami: sieradzkim, łęczyckim, inowrocławskim i brzesko-kujawskim. Opisując jego dzieje trudno w treści portalu te związki pominąć.

 

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie