Ostrzeszów

Ostrzeszów

Ostrzeszów

OSTRZESZÓW

Miasto powiatowe położone na Wzgórzach Ostrzeszowskich, około 53 km na południe od Kalisza. 10 km na zachód od Ostrzeszowa zlokalizowane jest najwyższe wzniesienie Wielkopolski — Kobyla Góra o wysokości 284 m n.p.m. W Ostrzeszowie urodził się zbieracz siekiewiczianów i fundator Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu — Ignacy Moś (1917–2001).

Historia

Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1283 r. Prawa miejskie Ostrzeszów otrzymał przed tą datą i był miastem królewskim. W kronice dziejopisa Janka z Czarnkowa (1320–1387) ośrodek miejski nazywany był Ostrzeszow. Za panowania Kazimierza Wielkiego (1310–1370) miasto ufortyfikowano, wznosząc zamek i mury obronne. W XVI stuleciu ożywiło się tutaj rzemiosło i handel. Najazd szwedzki w wieku XVII zahamował rozkwit miasta, które zostało zniszczone i do XIX wieku praktycznie się nie rozwijało.
Po II rozbiorze Polski w 1793 r. weszło w obręb terytorium Prus. W latach 1807–1815 znajdowało się w granicach Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona ponownie wchłonięte przez zachodniego sąsiada, funkcjonując pod niemiecką nazwą Schildberg. W XIX w. miasto podniosło się z zastoju dzięki rozwojowi przemysłu. Patriotyczny Ostrzeszów powrócił do macierzy w styczniu 1919 r. W dwudziestoleciu międzywojennym władze miejskie i mieszkańcy odbudowywali życie gospodarcze i społeczne.
W latach okupacji 1939–1945 przez ostrzeszowskie obozy jenieckie przewinęło się 125 tysięcy ludzi różnych narodowości. Jednym z więźniów był ojciec Maksymilian Kolbe (1894–1941), który uzyskał nawet zgodę na rozdanie komunii świętej. Miasto zostało wyzwolone 21 stycznia 1945 r. przez żołnierzy radzieckich. Tego dnia nie doczekało 14 przypadkowych Polaków, którzy zostali wyłapani i  rozstrzelani 20 stycznia 1945 r. Dzień ten w pamięci Ostrzeszowian zapisał się jako „krwawa sobota”.
Obecnie Ostrzeszów jest ośrodkiem przemysłowo-usługowym.

Warto zobaczyć

Pośrodku rynku stoi ratusz z 1840 r., w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne.
Na ścianie budynku tablica upamiętniająca wydarzenia związane z „krwawą sobotą”.
Na wschód od rynku gotycki kościół farny  Wniebowzięcia NMP z XV w.
Na północny zachód od rynku odnajdujemy ruiny gotyckiego zamku z 1 połowy XIV w. Atrakcję turystyczną stanowi dobrze zachowana 24-metrowa wieża.
Na ścianie poewangelickiego kościoła pw. Chrystusa Króla z końca XIX w. wisi tablica poświęcona Maksymilianowi Kolbemu, który był więziony tutaj w 1939 r.
Kolejnym zabytkiem Ostrzeszowa jest pobernardyński klasztor nazaretanek z kościołem pw. św. Michała Archanioła z lat 1680–1740.
Na wschód od centrum drewniany kościół św. Mikołaja z 1758 r. Świątynię krytą gontem zdobi kwadratowa wieża.

Więcej:
Dzieje Ostrzeszowa: praca zbiorowa, pod red. Stanisława Nawrockiego, Kalisz 1990.
www.ostrzeszow.pl

Galeria artykułu

Komentarze (2)

M.B.

2011-07-11 08:05:31

Miło mi gościć na Waszej stronie. Pozdrawiam z dalekiego Szubina. Mirosław Banach.

Jan Taylor

2021-02-17 10:39:58

Na wschód od rynku gotycki kościół farny Wniebowzięcia NMP z XV w. Konsekracja 1628 przezbp Johanna z Wroclawia. Znaki wyryte na scianie prezbiterium. Patrz Wizytacja Dekanatu 1670 ..gotyckiego zamku z 1 połowy XIV w.. Zamek i wieza wybudowane przez Stadnickiego. Budowe zakonczono w 1755 roku. Patrz: Lustracja Ziemi Wielunskiej 1764-1765

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie