Trzcianka

Trzcianka

TRZCIANKA

Miasto, które obok Czarnkowa jest siedzibą władz powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Położone około 95 km na północny zachód od Poznania. Prawdopodobnie już w XIII w. istniała tutaj osada zwana Rozdróżką, której nazwa odwoływała się do położenia przy trakcie prowadzącym z Wielkopolski nad morze bałtyckie. Ponad połowę powierzchni gminy zajmują otaczające Trzciankę lasy.

Historia

Po raz pierwszy nazwa Trzciana Łąka nawiązująca do współczesnej pojawia się w zapisie z 1565 r. Trzcianka uzyskała prawa miejskie za panowania Augusta II (1697–1704, 1709–1733) w 1731 r. W XVII rozwinięto tutaj sukiennictwo, dzięki ówczesnym właścicielom miasta. Wiek później miasto Trzcianka była jednym z największych ośrodków rzemiosła sukienniczego w Wielkopolsce. Interesującym jest herb miasta, który przedstawia „ciołka” (byczka) będącego znakiem szlacheckim XVIII-wiecznego właściciela Stanisława Poniatowskiego (ojca przyszłego króla).
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. miasto staje się integralną częścią Prus. W latach 1807–1815 wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego, by na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego (1815) ponownie znaleźć się w strefie wpływów zachodniego zaborcy.
Wiek XIX to intensyfikacja przemysłu i wzrost znaczenia ludności niemieckiej co przyczyniło się do pozostawienia miasta w granicach Republiki Weimarskiej (1919–1933), a potem III Rzeszy (1933–1945).
Trzcianka została wyzwolona 27 stycznia 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej 1 Frontu Białoruskiego. Obecnie miasto jest ośrodkiem przemysłowo-handlowym, a usytuowane na północy miasta  jezioro Sarcz umożliwia także pełnienie roli ośrodka turystyki i rekreacji.

Warto zobaczyć

Przy ulicy Sikorskiego usytuowany jest ratusz, w którym obecnie mieści się  Urząd  Miejski. Dalej odnajdujemy neobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela  z lat 1914–1916. Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym jest asymetrycznie usytuowana wieża.
Na placu Pocztowym znajduje się pomnik trzcianeckiej sarenki, z którym związana jest sympatyczna legenda.
Przy ulicy Mochnackiego przebudowane lamusy tkackie — domy z przełomu XVIII/XIX.
Przy ulicy Żeromskiego muzeum prezentujące zbiory regionalne.
W centrum miasta stoi okazały platan klonolistny będący pomnikiem przyrody. W pobliżu obelisk 250-lecia lokacji i budowniczych miasta.

Więcej:
Linette Małgorzata, Trzcianka — miasto i gmina, Piła 2004.
www.trzcianka.pl

www.wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie