Szlak Adama Mickiewicza

Szlak Adama Mickiewicza

Herb Szlak Adama Mickiewicza

Wielkopolska jest jedynym regionem w dzisiejszej Polsce, w którym gościł Adam Mickiewicz. Największy polski poeta przyjechał do Wielkiego Księstwa Poznańskiego w połowie sierpnia 1831 r. Po krótkim odpoczynku zamierzał udać się do ogarniętego powstaniem listopadowym Królestwa Polskiego, zamiaru tego jednak nie zrealizował. Kiedy znalazł się nad graniczną Prosną, powstanie chyliło się już ku upadkowi. Poeta nie zdecydował się na dalszą podróż; pozostał w Wielkopolsce. Przebywał tu ponad pół roku, gościł w wielu pałacach i dworach, poznawał kraj i ludzi. Później okazało się, że było to jego ostatnie spotkanie z ojczyzną.

Niełatwo dziś zrekonstruować trasy wielkopolskich wędrówek wieszcza. Mimo że był znanym już poetą, nie pisały o nim gazety. Przybył tu przecież potajemnie, legitymował się fałszywymi paszportami. Nawet goszczące go osoby — w obawie o własne bezpieczeństwo — unikały wspominania o nim w prywatnej korespondencji. Badacze wielkopolskiego fragmentu życiorysu Mickiewicza byli więc zmuszeni do wykorzystania różnego rodzaju informacji pośrednich i weryfikowania ich na podstawie znajomości realiów życia oraz atmosfery tamtych lat.

Gdzie więc gościł poeta? Lista miejscowości, w których przebywał na pewno, jest dość długa. Otwiera ją Kopaszewo, gdzie Mickiewicz wpisał się do sztambucha właścicielki już w sierpniu 1831 r. W nadobrzańskiej okolicy, w rejonie Kościana, poeta gościł także w Bielewie, Choryni (najdłużej — około miesiąca — w styczniu i lutym 1832 r.), Lubiniu i Osieku. Blisko trzy tygodnie (począwszy od końca sierpnia 1831 r.) spędził Mickiewicz w nadgranicznym Śmiełowie; odwiedził wówczas także Dębno i Żerków. Jesienią 1831 r. gościł także w Luboni, Oporowie i Drzewcach koło Ponieca oraz w Krzekotowicach i Skoraszewicach między Krobią a Kobylinem. W końcu października 1831 r. zawędrował na południowy kraniec Wielkopolski, w okolice Rawicza. Zatrzymał się tam w Konarzewie, odwiedził Kawcze, Łaszczyn, Sarbinowo i Zakrzewo. Kilkakrotnie zapewne zawitał do Poznania, a najdłużej przebywał tu w styczniu 1832 r. Odwiedził też trzy miejscowości położone na północ od stolicy Wielkopolski: Objezierze, Łukowo (gdzie spędził święta Bożego Narodzenia) i Budziszewko. W wielu innych miejscowościach pobyt poety, choć nie udokumentowany, jest wielce prawdopodobny.

Nie sposób w czasie jednodniowej wycieczki dotrzeć do wszystkich miejscowości, w których przebywał poeta. Proponowana trasa umożliwia poznanie kilku najciekawszych; w kolejności zwiedzania są to: Śmiełów (z jedynym w kraju muzeum Adama Mickiewicza), Lubiń, Kopaszewo i Choryń. Na jej przebycie — łącznie ze zwiedzaniem — przeznaczyć należy 8–10 godzin.

Trasa wycieczki: Poznań — Pyzdry — Śmiełów — Lubiń — Kopaszewo — Kościan — Poznań, 224 km

Pobierz opis szlaku: Szlak Adama Mickiewicza

Przewodnik "Podróże z Panem Tadeuszem"

Komentarze (2)

Marcin Braszak

2009-12-09 06:26:21

Pobyt Mickiewicza w Wielkopolsce: http//:www.srodawlkp.org/pliki/swpm_k36b.html

BW

2014-11-18 12:13:46

Artykuły pomijają miejscowość, w której Adam Mickiewicz też w tym czasie przebywał, Budziszewko, gm. Rogoźno, która jest na tyle ważna dla badaczy biografii Poety, że warto ją włączyć do wielkopolskiego Szlaku Mickiewiczowskiego. Zdumiewające jest to pomijanie Budziszewka, tym bardziej, że znajduje się w nim od ponad 30 lat Izba Pamięci AM.

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie