Potworowski Gustaw (1800-1860)

Potworowski Gustaw (1800-1860)

Herb Potworowski Gustaw (1800-1860)

Działacz polityczny i gospodarczy. Urodził się w 1800 r. w Bielewie (powiat kościański). Nauki pobierał u pijarów w Warszawie, później w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W Bonn, Heidelbergu i Berlinie słuchał wykładów prawa, nauk politycznych i kameralistyki.

Za działalność w tajnym związku studenckim „Polonia” więziony w twierdzy Wisłoujście, po odbyciu kary osiadł w majątku Gola k. Gostynia. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym, po jego upadku internowany pod Kłajpedą, skąd zbiegł. Po powrocie do Goli zajął się wyłącznie działalnością gospodarczą i społeczno-polityczną, tworząc w 1835 r.

Kasyno Gostyńskie – stowarzyszenie gospodarczo-oświatowo-charytatywne, któremu przewodniczył do 1838 r. Przyczynił się także do założenia w Poznaniu spółki Bazar i Towarzystwa Pomocy Naukowej. W okresie Wiosny Ludów 1848 r. stanął na czele powstańczego Komitetu Narodowego, a w latach 1848-50 Ligi Polskiej i posłował do sejmu pruskiego.

Był niezwykle ofiarny w działalności patriotycznej i społecznej, ciesząc się wielkim autorytetem wśród Wielkopolan. Współpracował z organicznikami wielkopolskimi, m.in. z Karolem Marcinkowskim, Maciejem Mielżyńskim, Dezyderym Chłapowskim. Zmarł w 1860 r. w Poznaniu, pochowany został w Lesznie na cmentarzu kalwińskim (dziś nieistniejącym).

Więcej:
http://www.muzeum.gostyn.pl/

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie