Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, w których ochrona przebiega w warunkach racjonalnego gospodarowania. Tworzone są rozporządzeniem wojewody, po uprzednim uzgodnieniu z miejscowymi organami samorządu terytorialnego. W województwie wielkopolskim istnieje 12 parków krajobrazowych. Organizacyjnie podlegają one Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. W większości parków krajobrazowych wytyczono gęstą sieć znakowanych szlaków turystycznych, umożliwiających poznanie przyrody i krajobrazu.

Poniżej ciekawsze z wielkopolskich parków krajobrazowych - nazwa stanowi również link do szczegółów w katalogu obiektów:

Lednicki Park Krajobrazowy powstał w 1988 r., a jego powierzchnia wynosi obecnie 76,5 km2. Park leży na pograniczu powiatów poznańskiego i gnieźnieńskiego, w odległości ok. 35 km na północny wschód od Poznania, po północnej stronie linii kolejowej Poznań-Gniezno.

Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. na powierzchni 134,3 km2. Leży w dolinie Warty między autostradą A2 a ujściem Prosny do Warty poniżej Pyzdr (powiaty słupecki i wrzesiński).
Park chroni krajobraz szerokiego dna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, w której przeważają łąki i pastwiska, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku. Warta, zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza, okresowo podczas wezbrań napełniane wodą.

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” powstał w 1996 r. na terenie o powierzchni 870,4 km2, z czego większość leży w granicach województwa dolnośląskiego (w województwie wielkopolskim – w powiecie ostrowskim – położona jest część licząca 170 km2).
Park obejmuje ochroną dolinę Baryczy wraz z jej dopływami i otaczającym terenem. Osobliwością tego obszaru są kompleksy stawów, sięgających swymi początkami XIII w.

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego utworzono w 1992 r. na powierzchni 172,0 km2. Położony między Kościanem i Śremem. Ma chronić krajobraz rolniczy, ukształtowany w XIX w.
Główną atrakcją Parku jest unikatowy w skali kraju krajobraz rolniczy z zachowanym systemem zadrzewień śródpolnych.

Park Krajobrazowy Promno, położony ok. 20 km na północny wschód od Poznania, utworzono w 1993 r. na powierzchni 20,8 km2. Otoczony jest otuliną o powierzchni 37,6 km2, w której zwraca uwagę krajobraz doliny Cybiny. Jest to najmniejszy park krajobrazowy województwa wielkopolskiego. Z uwagi na bliskość Poznania odgrywa on dużą rolę naukowo-dydaktyczną, a także rekreacyjną.

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka ustanowiono w 1993 r. i w 2004 r. powiększono do obszaru 120,0 km2. Otacza go strefa ochronna (czyli otulina) obejmująca 109,7 km2. Położony jest na północny wschód od Poznania, na styku powiatów poznańskiego, gnieźnieńskiego i wągrowieckiego. Park spełnia ważną rolę – część jego powierzchni zarządzana jest przez Leśny Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Powidzki Park Krajobrazowy powstał w 1998 r. i objął obszar o powierzchni 246,0 km2 w powiatach słupeckim, gnieźnieńskim i konińskim. Istniejąca sieć dróg czyni go łatwo dostępnym dla penetracji turystycznej. Liczne jeziora sprzyjają rozwojowi turystyki pobytowej.

Strony: 1 2

Galeria artykułu

Komentarze (1)

E.S z Kalisza

2017-05-10 05:58:36

Będąc we wrześniu w Rogalińskim Parku krajobrazowym,przywiozłam dużego żołędzia.Tenże przed Bożym Narodzeniem 2016r. wypuścił ząbek.Pod koniec maja zostanie zasadzony w domu moich krewnych,gdzie urodziły się bliżnięta chłopiec i dziewczynka.Młodzi dziadkowie posadzą dąb w ogrodzie według starej tradycji.

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie