Skanseny

Idea organizowania skansenów, mających na celu ochronę typowych obiektów budownictwa drewnianego, udostępnianie ich społeczeństwu i szerzenie wiedzy o kulturze ludowej reprezentowanego regionu, podjęta została w Polsce z początkiem XX w.

W związku z szybko postępującą przebudową i modernizacją wsi, przy równoczesnym zaniku tradycyjnej kultury chłopskiej zrodziła się pilna potrzeba otoczenia opieką zagrożonych zniszczeniem obiektów budownictwa ludowego.

Parki etnograficzne – skanseny chronią i zabezpieczają zabytkowe budownictwo wraz z jego otoczeniem i krajobrazem. Ukazują odrębności regionalne i ich zróżnicowane warunki gospodarcze a nawet klimatyczne w formie nie odbiegającej od prawdy historycznej. Zgrupowanie obiektów w pewnych wyodrębnionych zespołach ma na celu podkreślenie charakteru i kultury danego regionu.

Skanseny prezentują bogactwo architektury polskiej wsi. Obok pomieszczeń mieszkalnych ekspozycję uatrakcyjniają aranżacje wnętrz gospodarczych, inwentarskich i przemysłowych. Również szata roślinna pełni ważną funkcję – pokazywana jest bowiem historyczna roślinność, charakterystyczna dla danego regionu. Obraz całej ekspozycji skansenowskiej jest bardzo złożony, składa się nań wiele czynników wzajemnie dopełniających.

Do najważniejszych skansenów w Wielkopolsce należą:

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie