Biskupianie

Biskupianie

BISKUPIANIE

Są to mieszkańcy 13 wsi w okolicach Krobi w powiecie gostyńskim, w regionie nazywanym Biskupizną (m.in. Bukownica, Domachowo, Grabianowo, Chumiętki, Posadowo, Potarzyca, Rębowo, Sikorzyn, Stara Krobia, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo).

Nazwa tego regionu pochodzi od przynależności tych terenów do biskupów poznańskich od czasów średniowiecza do końca XVIII w. (w 1796 r. nastąpiła sekularyzacja dóbr kościelnych). W rezultacie panujących tu niezwykle sprzyjających warunków gospodarowania, wynikających choćby z innych praw osadniczych nadanych mieszkańcom tych okolic już w XIV w., oraz urodzajnych gleb ukształtował się tu typ gospodarstw zamożniejszych od wsi sąsiadujących. W wyniku procesu uwłaszczenia w XIX w. Biskupianie stali się nie tylko niezależni gospodarczo, ale stanowili najzamożniejszą grupę chłopską w Wielkopolsce. Słowo „Biskupianin” stało się synonimem bogacza wiejskiego i nazwę tę jako zaszczytną i wyróżniającą z dumą przyjęli wszyscy mieszkańcy tych okolic.

Poczucie przynależności do tej grupy jest silne do dziś, co pozwala na przetrwanie wielu elementów kultury, występujących tylko na tym niewielkim terytorium. Przetrwała tu w znacznym stopniu tradycyjna obrzędowość doroczna oraz zwyczaje rodzinne o specyfice biskupiańskiej. Zachował się także charakterystyczny folklor muzyczny oraz niezwykle bogaty strój ludowy podkreślający inność mieszkańców Biskupizny. Do niedawna był używany w trakcie najważniejszych świąt rodzinnych i kościelnych, obecnie stanowi osobliwą wizytówkę regionu prezentowaną przez zespoły folklorystyczne na terenie całej Wielkopolski.

Więcej:
http://www.biskupizna.pl/

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie